XIII Trobada Iberoamericana d’Educació

22.11.2018
Conferències

XIII Trobada Iberomericana d’Educació a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Entre els dies 21, 22 i 23 de novembre se celebra el XIII Trobada Iberoamericana d’Educació, en aquesta ocasió a la històrica seu de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universitat degana d’Amèrica. Aquestes trobades són un espai d’intercanvi, recolzament, discussió I generació de coneixement que anualment vehicula a acadèmics i experts sobre diferents àrees d’estudi de l’Educació.

Durant els 3 dies de la trobada, més de dues centes persones s’interessaran per algun dels sis eixos de debat i reflexió que s’han dissenyat per aquest any: internacionalització de l’educació; atenció a la diversitat i escola inclusiva, educació infantil, primària, secundària i educació no formal, educació superior i vinculació social, interculturalitat i política i, gestió educativa.

El programa de la trobada (http://www.xiieide.com/) el constitueix un conjunt d’aportacions ordenades en conferències, taules de debat, comunicacions, pòsters, experiències, relatories, presentacions de llibres, etc. La conferència inaugural va córrer a càrrec del Sr. Mariano Jabonero que actualment oficia com a Secretari General de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) i que la va dedicar de forma especial als reptes del seu mandat al capdavant de la OEI, línies de treball, promoció de l’educació, el paper fonamental de la universitat i la seva relació amb la ciència i finalment, la necessitat de consolidar els lligams culturals entre els pobles de la Regió.

En representació de l’Equip EDO de la UAB, el professor Diego Castro ha participat en el XIII EIDE de Lima amb una ponència que destaca les fites, reptes i perspectives de l’Observatori Regional per a la Qualitat de l’Equitat en l’Educació Superior. En la seva ponència el Dr. Castro ha exposat que no es pot concebre una universitat de qualitat si no s’han considerat les polítiques i les actuacions sobre la seva equitat; igualment que és imprescindible fer un seguiment continuat de les condicions en les que les persones implicades en la institució desenvolupin les seves activitats ja que la vulnerabilitat és circumstancial i contextual, per la qual cosa es pot manifestar en qualsevol moment; finalment, ha destacat que per aconseguir universitats de major equitat les actuacions de diagnòstic i per a la intervenció haurien de focalitzar-se no només en l’alumnat sinó també en el professorat, el cos administratiu i, que han d’analitzar-se en relació a l’equitat les diferents funcions que es desenvolupen a la universitat: l’equitat en la docència, en la investigació i en la seva gobernança.

La ponència és part del procés de disseminació del projecte ORACLE (http://observatorio-oracle.org/), un projecte finançat per la European Comission en el marc del Programa Erasmus +.

Campus d'excel·lència internacional U A B