Recerca i innovació docent

16.10.2018
Projectes

Membres de l’EDO reben ajudes per a millorar l’activitat docent i potenciar la recerca pedagògica

L’activitat dels membres del grup EDO no es centra únicament en la recerca, sinó que participen també activament en activitats docents, principalment a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest sentit, durant anys s’han desenvolupat també projectes que permeten analitzar aspectes directament vinculats a la docència, així com introduir millores en les metodologies docents tot analitzant el resultats que aquestes tenen en els aprenentatges de l’alumnat.

En aquesta línia, durant l’any 2018 membres de l’EDO han rebut finançament per a la realització de tres projectes d’innovació directament vinculats amb l’activitat docent que es realitza en el marc dels graus d’Educació Primària i Educació Infantil.

Projecte 1:
Estratègies d’avaluació per l’auto-regulació dels aprenentatges (EAAR) de l’alumnat universitari, coordinat per Georgeta Ion i finançat amb 2.500€ per l’Oficina de Qualitat Docent de la UAB. Utilitzant un enfocament de docència basada en la recerca, el projecte pretén desenvolupar estratègies i recursos d’avaluació de les competències de l’alumnat que fomentin l’auto-regulació dels seus aprenentatges i el desenvolupament professional.

Projecte 2:
ARPA – Aula de Recursos Per a l’Avaluació, coordinat per Anna Díaz Vicario i finançat amb 2.500€ per la Facultat de Cc. De l’Educació de la UAB. Té per objectiu desenvolupar el portal web ARPA (Aula de Recursos Per a l’Avaluació) amb l’objectiu de posar a disposició, en un sol espai, materials i recursos sobre avaluació de diversa tipologia (infografies, rúbriques, presentacions de PPT, vídeos, informes, casos d’èxit, articles, etc.). 

Projecte 3:
Millora de la Qualitat del TFG en la formació inicial de mestres, coordinat per Patricia Olmos Rueda, i finançat amb 5.000 € per la Facultat de Cc. De l’Educació de la UAB. Entre els seus objectius busca facilitar el processos d’acompanyament, seguiment i tutorització de la tasca que l’alumnat ha de desenvolupar durant el TFG, procurant espais d’interacció, aprenentatge i consens entre l’alumnat, els agents universitaris i l’escola (figura dels/de les tutors/es).

Per a més informació sobre els projectes d’innovació docent desenvolupats per membres del grup EDO consultar l’apartat “projectes/projectes d’innovació”.

Campus d'excel·lència internacional U A B