Degà

05.10.2018
El grup

Joaquín Gairín, director del grup EDO, ha estat reelegit Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

El professor Joaquín Gairín va ser elegit novament com a degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona en la sessió extraordinària de la Junta de Facultat del citat centre celebrada el dia 2 d’octubre.

Formaran part de l’equip de govern de la Facultat els professors Albert Casals Ibáñez, secretari i vicedegà de Pràctiques, Anna Marbà Tallada, vicedegana d’Estudis, Maria Dolors Masats, vicedegà de Qualitat i Innovació i Marta Bertrán Tarres, vicedegana d’Estudiants i Mobilitat.

El professor Gairín va iniciar la seva vinculació laboral amb la UAB a l’any 1981, i és Catedràtic d’Organització Educativa des de l’any 1995. Al llarg d’aquests 34 anys d’activitat laboral a la UAB ha estat vinculat a càrrecs de gestió de menor o major responsabilitat, essent coordinador d’estudis nocturns de la Facultat de Lletres (1984-1988), director de l’àrea de DOE (1987-1990), Secretari del Departament de Pedagogia i Didàctica (1987-1992), Vicedegà de Professorat i Estudis (1990-1992), Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació (1993-1996), Director de Departament de Pedagogia Aplicada (1996-1998), Director de l’Institut de Ciències de l’Educació (1998-2002), Comissionat per la rectora per al Clúster en Educació i Formació (2011-2013) i novament Director del Departament de Pedagogia Aplicada (2011-2015).

A més, el professor Gairín va ser l’impulsor dels estudis d’organització educativa a la UAB, del qual l’equip de professors va rebre a l’any 2012 el reconeixement Jaume Vicens Vives a la qualitat i innovació docent. Tanmateix, des de l’any 1999 ha estat director de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional, grup d’investigació que ha rebut els anys 2005, 2009, 2014 i 2018 el reconeixement com a grup d’investigació consolidat per part de la Generalitat de Catalunya.

Campus d'excel·lència internacional U A B