O4YEL – Suport a la inclusió educativa i social de joves amb risc d’abandonament prematur a través de mecanismos d’orientació i acció tutorial (604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
gener 2019 a desembre 2021
Resum: 

Abordar l'abandonament escolar prematur és un desafiament polític a nivell europeu, ja que és fonamental per a la inclusió educativa, social i laboral dels joves. La continuació en l'educació i l'assoliment en els resultats educatius són, per tant, bàsics per a la inclusió en contextos socials, educatius i laborals. Dels factors vinculats a l'abandonament prematur, l'orientació incorrecta i / o inadequada i el procés d'orientació són algunes de les principals raons per abandonar; més específicament en el nivell d'educació secundària (educació secundària obligatòria i post-obligatòria), un dels més crítics per als joves en què han de triar sobre el seu futur educatiu i professional.

Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar, implementar i avaluar mètodes i pràctiques innovadors centrats en els mecanismes d'orientació de l'alumne i accions tutorials per fomentar l'educació inclusiva dels joves que abandonen prematurament o que estan en risc d'abandonar prematurament els seus estudis, ja sigui en contextos educatius formals com no formals. D'aquesta manera, aquest projecte treballa per desenvolupar un diagnòstic de causes i factors que permetin evitar l’abandonament prematur, per donar suport als actors educatius (docents, formadors, educadors, líders d'institucions educatives i altres professionals) en el tracte amb joves que abandonen prematurament, o en risc de fer-ho, establir xarxes d'aprenentatge sobre com abordar l'abandonament tot identificant aspectes de lideratge efectiu en les institucions educatives vàlids per a fomentar la inclusió educativa i social dels joves.

Un banc de recursos i bones pràctiques, eines de diagnòstic i avaluació, xarxes entre actors educatius i institucions, una orientació consolidada i una proposta d'intervenció d'acció tutorial són exemples dels resultats esperats que aquest projecte, que pretén millorar la inclusió social, educativa i laboral de grups de joves en risc d'exclusió per abandonament prematur dels seus estudis.

Dotació Global: 486.677 €

Web: https://www.orienta4yel.eu/

Membres associats al projecte: 

Aleix Barrera-Corominas (UAB), Ceri Brown (UBath), Rita Alexandra Cainço (IPL), Ioannis Costas (UBath), Carla Sofia Costa (IPL), Anna Díaz Vicario (UAB), Sandrina Diniz (IPL), Catarina Frade (IPL), Joaquín Gairín (Co-Coordinador – UAB), Alma Harris (UBath), Michelle Jones (UBath), Romita Iucu (UniBuc), Sara Mónico Lopes (IPL), Elena Marin (UniBuc), Òscar Mas Torelló (UAB), José Luís Muñoz (UAB), Patricia Olmos (Co-Coordinadora – UAB), Klaus Ruth (Uni-Bremen), Nicola Savvides (UBath) i Dominik Schütte (Uni-Bremen)

Campus d'excel·lència internacional U A B