XVI Congrés Nacional i VII Congrés Iberoamericà de Pedagogia

28.6.2016

Els dies 28, 29 i 30 de juny tindrà lloc a Madrid el XVI Congrés Nacional i el VII Congrés Iberoamericà de Pedagogia, "Democràcia i Educació al s. XXI", comptant amb la col·laboració de l'EDO en la coordinació d'una de les 13 línies estratègiques: Canvi i millora en sistemes i organitzacions educatives, Direcció, organització, gestió i avaluació d’institucions de formació.

Coincidint amb el centenari de la publicació de John Dewey “Democracia i Educació”, la Societat Espanyola de Pedagogia, en col·laboració amb altres xarxes de l'àmbit de l'Educació, celebra a Madrid el SEP 2016, que serà un lloc d'intercanvi de coneixements, experiències i investigacions que permetin construir nous coneixements per a promoure el desenvolupament del pensament pedagògic.

El Congrés ha seleccionat les següents línies temàtiques de treball, que estaran coordinades per diferents organitzacions i equips d'investigació:
- Reflexió, acció educativa i pensament pedagògic.
- Educació Comparada i Internacional.
- Història de l'Educació. Patrimoni històrico-educatiu.
- Comunitat, ciutadania i societat.
- Investigació, Avaluació i Orientació. 
- Promoció i perfils del professorat en el context universitari. 
- Espais inclusius i d'atenció a la diversitat.
- Canvi i millora en sistemes i organitzacions educatives. 
- Formació de la Professorat a la Universitat. 
- Disseny, desenvolupament i avaluació d'institucions de formació.
- Teoria de l'educació. 
- Lideratge a tots els nivells de l'educació. 
- Entorns, cultures i identitats a l'educació digital.
- Democràcia i educació a l'era digital. 

El programa científic està compost per conferències plenàries, tallers dirigits per experts, comunicacions orals i pósters i experiències i bones pràctiques educatives que els docents realitzen en les seves aules.Aquest congrés està dirigit a investigadors i professionals de l'educació interessats en compartir i debatre investigacions, innovacions i experiències educatives. 

Per a més informació sobre el Congrés: www.congresodepedagogia.com/
P
er a més informació sobre la Línia EDO: http://goo.gl/yllCML 
Programa detallat línia EDO: http://goo.gl/MdLD7y 

 

El XVI Congrés Nacional i el VII Congrés Iberoamericà de Pedagogia "Democràcia i Educació al s. XXI", tindrà lloc a Madrid del 28 al 30 de juny de 2016.

Campus d'excel·lència internacional U A B