Xavier Ureta i Buxeda

contacte

Universitat Internacional de Catalunya
C/ Terré, 9-11.
08017 Barcelona

+34 935 099 250
Col·laborador EDO-UIC
Nota biogràfica: 

Xavier Ureta i Buxeda, és Llicenciat en Pedagogia per la UB (1977) i doctor en Ciències de l'Educació per la UIC (2014); de 1969 a 2008, va ser professor i tutor en diferents nivells d'ensenyament. Paral·lelament, ha exercit de director i de titular en diverses institucions educatives privades i concertades.

Actualment, és professor de la Facultat d'Educació de la UIC, en els àmbits d'Organització i de Didàctica de les Llengües. És membre de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Pedagogia (IEC), membre del Consell de la Informació de Catalunya (Fundació CIC), i col·laborador de la plataforma Edu21. Forma part del Comitè de redacció de la Revista Catalana de Pedagogia, de la qual també és revisor.

Campus d'excel·lència internacional U A B