VI Congrés Iberoamericà de Qualitat Educativa

10.7.2017
Conferències -

Els dies 6,7 i 8 de juliol de 2017 va tenir lloc el VI Congrés Iberoamericà de Qualitat Educativa.

Els dies 6,7 i 8 de juliol de 2017 es va celebrar el VI Congrés Iberoamericà de Qualitat Educativa al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Iberoamericana per a la Qualitat Educativa ha sigut l’organitzador principal del congrés on també ha participat el grup EDO-UAB conjuntament amb la Universitat Internacional de Catalunya.

El lema del congrés d’enguany va ser “Neuroeducació: La Nova Frontera pedagògica”. Es va crear un espai de debat i reflexió al voltant de les següents línies temàtiques:

1.- Neurociències, Neuroeducació (genètica, epigenètica) i altres desafiaments.
2.- Qualitat i Currículum ¿què és el que es deuria ensenyar?
3.- Didàctica, la realitat de l’aula o de com ensenyar en el dia a dia.
4.- Política educativa, les grans desigualtats docents, institucionals i sistèmiques. Realitats comparades.
5.- Avaluació ¿només els resultats compten?
6.- Ciència i tecnologia, creativitat i art, desenvolupament i innovació a l’aula.

En aquesta sisena edició ha tingut lloc tot un programa de conferències magistrals, seminaris, taules educatives i taules de reflexió on investigadors de diverses àrees i especialitats han tingut l’oportunitat de presentar els seus resultats i experiències, enriquint d’aquesta manera la visió dels participants.

Membres del grup EDO van participar en el congrés a través de diverses intervencions. Per una banda, en el “Seminari sobre Inclusió en Educació Superior”, conduït per Diego Castro i Aleix Barrera, per a la promoció de grups vulnerables en educació superior, on es van presentar els resultats obtinguts en el marc del projecte ACCEDES, els resultats preliminars del projecte Access4all i el desenvolupament del projecte ORACLE. Per altra banda, van participar en una taula rodona sobre estratègies per a incloure col·lectius específics dins de l'estructura univeristaria els doctorands en educació Cecilia Inés Suárez, Luís Venegas i els doctors Georgeta Ion, el director del grup EDO, Joaquín Gairín, i la vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Marta Bertran.

Destacar també la intervenció del degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joaquín Gairín, que va du a terme una conferència magistral titulada “L’atenció als col·lectius vulnerables. El repte de combinar la qualitat, l’equitat i l’excel·lència en educació superior.”

  • Enviar a un amic