Valentina Veloso Casado

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

CirurgianaDentista per la Universidad Mayor en Santiago de Xile (2010), Diplomat en cirurgia dels implants per la Universidad Mayor (2014) Màster en Educació Universitària en Ciències de la Salut en la Universidad San Sebastián (2014) Dedicada a la docència universitària des del any 2011, principalment en les càtedres de Patologia general i Patologia Oral, en diferents institucions d’educació superior. Actualment doctoranda d’educació en la UAB, realitzant estudis de deserció i retenció universitària. 

Director de tesi. Dr. David Rodríguez Gómez

Campus d'excel·lència internacional U A B