V Congrés Internacional EDO 2018

09.5.2018

El V Congrés Internacional EDO tindrà lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a Barcelona, els dies 9, 10 i 11 de maig de 2018.

Els objectius que persegueix el congrés titulat "Lideratge i gestió del talent en organitzacions" són:

- Analitzar i debatre sobre la realitat i les perspectives de l'aprenentatge en acció dins de les organitzacions.
- Fomentar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques sobre la promoció de l'aprenentatge social i informal en el lloc de treball.
- Promoure línies de treball conjuntes entre la Universitat, l'Administració Pública i el sector privat en l'àmbit de la creació i gestió del coneixement a la xarxa.
- Conèixer i valorar estudis i investigacions relacionades amb l'aprenentatge informal, la gestió del coneixement i els nous formats d'aprenentatge.
- Establir ponts institucionals per enfortir l'anàlisi del lideratge i el seu paper en la gestió del coneixement.
- Promoure l'establiment de vincles i línies de treball conjuntes entre la universitat i la societat relacionades amb el desenvolupament de nous formats d'aprenentatge a les organitzacions.

Per a més informació: http://edoserveis-uab.cat/congreso2018/cat/

Els dies 9, 10 i 11 de maig tindrà lloc el V Congrés Internacional de l'EDO, al CEJFE i l'EAPC situats a Barcelona.

Campus d'excel·lència internacional U A B