TROBADES CIENTÍFIQUESEntre les prioritats de l’EDO hi ha la difusió dels resultats de les recerques que desenvolupen els seus membres. Així, a banda del les publicacions i la participació en diferents trobades científiques de caire nacional i internacional, també organitza i col·labora en l'organització de trobades de diferent tipologia (congressos, jornades, simposis).


Relació d'activitats de divulgació científica desenvolupades per l'EDO:

Notícies

01.4.2014
-
III Trobada de Coordinació del projecte ACCEDES a Cuba [+]
25.3.2014
-
Jornada sobre usos i abusos de les TIC en adolescents [+]
18.12.2013
-
Conferència ERDISC [+]
21.11.2013
-
SIRIUS - Thematic Workshop on Promotion of Multilingualism [+]
14.11.2013
-
Activitats sobre emprenedoria [+]