TROBADES CIENTÍFIQUESEntre les prioritats de l’EDO hi ha la difusió dels resultats de les recerques que desenvolupen els seus membres. Així, a banda del les publicacions i la participació en diferents trobades científiques de caire nacional i internacional, també organitza i col·labora en l'organització de trobades de diferent tipologia (congressos, jornades, simposis).


Relació d'activitats de divulgació científica desenvolupades per l'EDO:

Notícies

14.11.2013
-
Activitats sobre emprenedoria [+]
19.10.2013
-
EDO-UDL: Jornada sobre gestió del coneixement [+]
10.10.2013
-
4th General Meeting SIRIUS Policy Network [+]
09.10.2013
-
SIRIUS Thematics Workshops [+]
07.10.2013
-
Activitat de Coordinació projecte ACCEDES [+]