TROBADES CIENTÍFIQUESEntre les prioritats de l’EDO hi ha la difusió dels resultats de les recerques que desenvolupen els seus membres. Així, a banda del les publicacions i la participació en diferents trobades científiques de caire nacional i internacional, també organitza i col·labora en l'organització de trobades de diferent tipologia (congressos, jornades, simposis).


Relació d'activitats de divulgació científica desenvolupades per l'EDO:

Notícies

09.3.2006
-
Seminari Gestión del Conocimiento en Red [+]
18.12.2003
-
I Jornadas EDO. “Estrategias de Formación para el cambio organizacional” [+]