TROBADES CIENTÍFIQUESEntre les prioritats de l’EDO hi ha la difusió dels resultats de les recerques que desenvolupen els seus membres. Així, a banda del les publicacions i la participació en diferents trobades científiques de caire nacional i internacional, també organitza i col·labora en l'organització de trobades de diferent tipologia (congressos, jornades, simposis).


Relació d'activitats de divulgació científica desenvolupades per l'EDO:

Notícies

21.7.2008
-
First World Congress on Teacher Education for Technical and Vocational Education and Training (TVET) [+]
25.4.2008
-
II International Seminar “Leading the Change of Culture in Higher Education” [+]
04.2.2008
-
Seminari “Agentes y Procesos en la Gestión del Conocimiento en Red” [+]
23.3.2007
-
I International Seminar: Culture of Change vs Change of Culture in Higher Education [+]
05.10.2006
-
Seminari Internacional La Qualitat de la Formació Professional a Europa, avui [+]