TROBADES CIENTÍFIQUESEntre les prioritats de l’EDO hi ha la difusió dels resultats de les recerques que desenvolupen els seus membres. Així, a banda del les publicacions i la participació en diferents trobades científiques de caire nacional i internacional, també organitza i col·labora en l'organització de trobades de diferent tipologia (congressos, jornades, simposis).


Relació d'activitats de divulgació científica desenvolupades per l'EDO:

Notícies

11.5.2010
-
Jornadas Nacionales del Grupo EDO [+]
16.4.2010
-
Seminario de Análisis de Prácticas en Red para la Creación y Gestión de Conocimiento [+]
08.6.2009
-
1er. Encuentro Iberoamericano presencial de RedAGE [+]
13.3.2009
-
III International Seminar “New Management in Higher Education” [+]
11.12.2008
-
X Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. “Organizaciones educativas al servicio de la sociedad” [+]