Roxana Acosta Peña

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

Llicenciada en Ciències de l'Educació, Màster en Ciències de la Educació. Actualment està desenvolupant la Tesi Doctoral del Doctorat en Educació de la Facultat de Ciències de l'Educació, al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu àmbit de treball es centra en la transferència de la formació docent universitària i estudi de l'impacte en docents i estudiants.  

Directora de tesi: Dra. Mònica Feixas Codom i Dra. Marina Tomàs i Folch

Campus d'excel·lència internacional U A B