Revisió de models referents sobre l'avaluació de qualitat d'educació virtual

05.2.2018
Publicacions

Renata Marciniak i Joaquín Gairín analitzen les dimensions per definir la qualitat d'educació virtual.

La millora de la qualitat de l'educació universitària constitueix un dels principals objectius dels actors implicats en la mateixa. No obstant això, quan la educació és duta a terme a través d'una modalitat virtual, cal preguntar-se si ha d'avaluar-ne la qualitat a través de les mateixes dimensions que s'utilitzarien per avaluar la qualitat de l'educació presencial. La Revista UNED ha publicat un article amb l'autoria de Renata Marciniak i Joaquín Gairín.

Un dels principals problemes a l'hora de definir el concepte de la qualitat d'educació virtual és que es presenta com a conflictiu en termes de significats, ja que hi ha una absència a l'hora de definir-lo.

Com a resultat de la polèmica sobre com avaluar la qualitat de l'educació virtual, fins a la data s'han desenvolupat múltiples models que intenten donar resposta a aquesta pregunta. En el present article es van analitzar els models més representatius, incidint en les dimensions que proposen per a avaluar-ne la qualitat.

A partir de l'anàlisi de les 42 dimensions proposades per 25 models s'observa que no hi ha una dimensió que sigui comú per a tots els models de qualitat analitzats, però, alguns models tenen dimensions iguals, fet pel qual els autors dedueixen que poden tenir un nucli comú i , alhora, integren dimensions divergents, així com els significats que s'assignen a les dimensions triades.

Com a fortalesa dels models analitzats, es conclou que desplacen l'atenció de l'avaluació de l'educació virtual cap a diferents aspectes de la mateixa com a context en el qual es realitza l'educació.

No obstant això, aquests models presenten debilitats, les quals fan necessari elaborar un model que contribueixi amb diversos components a generar un model aplicable a l'avaluació de qualitat d'educació virtual, integrant les dimensions comunes i de major rellevància.

Campus d'excel·lència internacional U A B