Resolució convocatòria TSR

17.2.2017
Comunicació

Resolta la plaça de Tècnic Auxiliar de Suport a la Recerca vinculada al projecte “Mapa de buenas prácticas en creación y gestión del conocimiento en la Administración pública catalana”

Entre els dies 3 i 10 de febrer de 2017 va estar obert el període per a la presentació de candidatures a la plaça de Tècnic Auxiliar de suport a la recerca vinculada al projecte 2015EAPC-00006 “Mapa de bones practiques en creació i gestió del coneixement a l’Administració pública catalana” que coordina el professor Joaquín Gairín

Vistes les candidatures presentades, i resolta a data 15 de febrer, la persona escollida per a ocupar aquesta plaça ha estat Almudena Gordon Hernández.

Campus d'excel·lència internacional U A B