Querubín Patricio Flores Núñez

Doctorand en Educació
Nota biogràfica: 

Llicenciat en Ciències de l’Educació, Diplomat en TICs aplicades a l’educació, Màster en Ciències Politiques. Treballa per la Pontificia Universidad Católica del Equador com a Docent en Mètodes Qualitatius i Quantitatius de recerca, Socio- antropologia de l’Educació, Lideratge i Gerència Educativa, amb musics, en la Facultat de Ciències de l’Educació. A més de la seva activitat acadèmica actua com a Consultor Extern en temes educatius per la Fundació CRISFE del GRUP PICHINCHA en la Ciudad de Quito.

Directors de tesi: Dr. Joaquín Gairín Sallán i Dra. Carme Armengol

Campus d'excel·lència internacional U A B