Projectes competitius

Títol Durada Finançament
Estudio de los procesos de cambio a partir del diagnóstico de la cultura institucional y de las dinámicas de cambio en la universidad (SEJ2005-09237-C02-01/EDUC) 2004 a 2007 MEC (Programa I+D+i)
Estudio de las dimensiones de visibilidad de las profesoras en la Universidad contemporánea (Exp. 005/07) 2005 a 2006 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España
La interacció docent-discent en contextos escolars amb forta presència d'alumnat de família inmigrada (2005arie-10049) 2005 a 2006 AGAUR (Convocatoria ARIE)
Estudi del Grau de Desenvolupament Organitzatiu dels Centres Educatius i la seva relació amb els resultats acadèmics dels alumnes (EME2006-11) 2005 a 2006 UAB (Programa de Projectes Emergents)
La transición secundaria - universidad e incorporación a la universidad. La acogida de los estudiantes de primer curso (2004MQD00076) 2003 a 2005 Dept. Universitats - Generalitat de Catalunya (Programa MQD)
Delimitación y experimentación de un modelo de gestión del conocimiento en red. (SEC2003-08366) 2002 a 2005 MEC (Programa I+D+i)
“Vision Human Rights Culture - Human Rights into Technical Curricula of Vocational Schools and Further Teacher Training of ''Human Rights Ambassadors” (94364-CP-1-2001-1-DE-COMENIUS-C21) 2001 a 2004 European Comission (Socrates-Commenius Programme)
Procesos de cambio en los centros educativos a partir de evaluaciones internacionales 2003 a 2004 CIDE - Ministerio de Educación
Planteamiento y orientación de las tutorías en la Universidad Autónoma de Barcelona (2002MQD 00161) 2002 a 2004 AGAUR (Convocatoria MQD)
Perfiles profesionales y necesidades formativas vinculadas a la licenciatura de humanidades 2001 a 2003 Departament de Treball. Generalitat de Catalunya

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B