Projectes competitius

Títol Durada Finançament
ICEDU - Anàlisi dels processos d'aprenentatge organitzatiu i informal en els centres educatius. Validació de propostes tecnològiques per al desenvolupament institucional i professional docent (EDU2014-56070-P) 2015 a 2017 MINECO (Programa I+D Excelencia)
KOINOS – Portfoli Europeu de Pràctiques Literàries Plurilingües (2015-1-ES01-KA203-016127) 2015 a 2017 ERASMUS+ (Comisión Europea)
ProNet – Pro Networks: Recolzant xarxes inter-sectorials a la integració de l'abandonament universitari a la formació professional (2015-1-DE02-KA202-02291) 2015 a 2017 Comissió Europea (Erasmus +)
APESE - Accés i permanència de grups vulnerables a l’educació secundària no obligatòria. Creació i validació d’un model d’intervenció. (EDU2013 47452-R) 2014 a 2017 MINECO (Programa I+D Excelencia)
HEIDA – Data driven decision making for internationalization of higher education (2014-1-TR01-KA203-013128) 2014 a 2016 ERASMUS+ - European Comission
EU Xarxa Clau - FamilyEduNet (2014-1-ES01-KA201-004737) 2014 a 2016 European Commission (Erasmus +)
Investigar i emprendre: dues competències per a millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres. (2014ARMIF-00045) 2014 a 2015 AGAUR (Programa MIF)
L'avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació. (2014ARMIF00023) 2014 a 2015 AGAUR (Programa MIF)
IDEAS: Iniciatives per al desenvolupament educatiu i sociocomunitari (DCI-ALA/2014/351-291) 2014 a 2015 Comissió Europea
La creación y gestión del conocimiento en comunidades 'on line' de práctica profesional / CGC-CoP (EDU2010-18506) 2011 a 2014 MICINN (Programa I+D+i)

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B