Projectes competitius

Títol Durada Finançament
KOINOS – Portfoli Europeu de Pràctiques Literàries Plurilingües (2015-1-ES01-KA203-016127) 2015 a 2017 ERASMUS+ (Comisión Europea)
ProNet – Pro Networks: Recolzant xarxes inter-sectorials a la integració de l'abandonament universitari a la formació professional (2015-1-DE02-KA202-02291) 2015 a 2017 Comissió Europea (Erasmus +)
APESE - Accés i permanència de grups vulnerables a l’educació secundària no obligatòria. Creació i validació d’un model d’intervenció. (EDU2013 47452-R) 2014 a 2017 MINECO - (Programa I+D Excelencia)
HEIDA – Data driven decision making for internationalization of higher education (2014-1-TR01-KA203-013128) 2014 a 2016 ERASMUS+ - European Comission
EU Xarxa Clau - FamilyEduNet (2014-1-ES01-KA201-004737) 2014 a 2016 European Commission (Erasmus +)
Investigar i emprendre: dues competències per a millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres. (2014ARMIF-00045) 2014 a 2015 AGAUR
L'avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació. (2014ARMIF00023) 2014 a 2015 AGAUR
IDEAS: Iniciatives per al desenvolupament educatiu i sociocomunitari (DCI-ALA/2014/351-291) 2014 a 2015 Comissió Europea
La creación y gestión del conocimiento en comunidades 'on line' de práctica profesional / CGC-CoP (EDU2010-18506) 2011 a 2014 Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
SIRIUS: European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background (EAC-2011-0612) 2012 a 2014 Comisión Europea

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B