Projectes competitius

Títol Durada Finançament
O4YEL – Suport a la inclusió educativa i social de joves amb risc d’abandonament prematur a través de mecanismos d’orientació i acció tutorial (604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN) 2019 a 2021 European Commission (Erasmus +)
emPOWERing the informal (2018-3-RO01-KA205-061362) 2019 a 2021 Erasmus+
PBE_TOOLS: Pràctiques educatives basades en l’evidència: disseny i validació d’estratègies per a la millora dels centres educatius (EDU2017-88711-R) 2018 a 2020 MINECO - (Programa I+D Retos)
ASCENT - Competence centres for automotive engineering and sales management to increase the positive impact on regional economic development in Argentina, Brazil and Mexico (585796-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) 2017 a 2020 European Comission (Programa Erasmus +)
Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006) 2018 a 2019 AGAUR (Programa MIF)
ORACLE - Observatori Regional de Qualitat de l'Equitat de l’Educació Superior a Llatinoamérica (574080-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) 2016 a 2019 European Comission (Programa Erasmus +)
YOUTH – Creant espais i Desenvolupament continguts per als centres juvenils del demà (KA2-2016-1-RO01-KA205-024305) 2016 a 2019 European Comission (Programa ERASMUS +)
ALFIRK – Xarxes Col·laboratives per l'Apoderament de Pares i Mares Migrants (VG-SPS-BY-15-36-013882) 2015 a 2018 Erasmus+ (Comisión Europea)
ACCESS4ALL – Laboratori de Polítiques i Pràctiques per al Desenvolupament Social a l’Educació Superior (2015‐1‐ES01‐KA203‐015970) 2015 a 2018 European Commission (Erasmus +)
Mapa de bones practiques en creació i gestió del coneixement a l’Administració pública catalana (2015EAPC-00006) 2016 a 2017 Escola d'Administració Pública de Catalunya

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B