Postgrau / Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Category: 
Formació
Date: 
14.6.2012
Slide text: 

Formació especialitzada reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

Image: 
Extended Abstract: 

Formació especialitzada, reconeguda per la Generalitat de Catalunya, dirigida a professionals que desitgin adquirir les competències necessàries per a la direcció i gestió de centres educatius i formatius, amb un clar enfocament cap a la anàlisis i la promoció de la innovació.

New text: 

Aquest programa neix fruit de la necessitat dels professionals de l’educació d’adquirir competències que els permetin desenvolupar d’una forma efectiva les funcions de direcció i lideratge d’institucions educatives i formatives. Enfocat no únicament a professionals de l’àmbit formal, aquest programa ofereix una formació suficientment àmplia com per a satisfer les necessitats formatives tant de mestres que desitgen accedir a càrrecs directius, com d’altres professionals que es troben desenvolupant activitats de gestió en l’àmbit de la formació o d’institucions socio-culturals amb un enfocament clarament educatiu.

Es presenten a continuació les característiques principals del programa:

Modalitat:
Semipresencial

Crèdits:
30 el Postgrau i 60 el Màster

Objectius
- Analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives.
- Promoure el canvi personal en coneixements, competències, actituds i habilitats de directius de centres educatius, relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional, els requeriments del context immediat i del sistema educatiu.
- Utilitzar eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva i del lideratge en les organitzacions educatives.
- Elaborar una síntesi personal del conjunt del programa plasmant en projectes de direcció.

Competències especifiques:
- Analitzar organitzacions per descobrir disfuncions.
- Identificar i valorar críticament alternatives per a la millora organitzativa i l'actuació dels directius.
- Planificar i desenvolupar plans d'actuació directiva per promoure el canvi i la innovació.
- Dissenyar i aplicar estratègies i tècniques de lideratge, direcció i gestió institucional.

Requisits d'admissió:
Titulats universitaris amb un mínim de 180 ECTS o equivalents, vinculats professionalment a l'educació tant formal com no formal d'institucions educatives, amb experiència o interès per la gestió institucional.

Per a més informació, seguir els següents enllaços:
Tríptic informatiu: http://goo.gl/vncsi
Més informació sobre el Postgrau: http://goo.gl/GvAw4
Més informació sobre el Màster: http://goo.gl/SZo3b
Persona de contacte: Carme Armengol Asparó (carme.armengol@uab.cat)

Campus d'excel·lència internacional U A B