Patricio Alejandro Lagos Rebolledo

Doctorand en Educació
Nota biogràfica: 

Llicenciat en Educació amb menció d’Educació Física. Màster en Gestió i Direcció Escolar de Qualitat per la Universitat del Desenvolupament i Fundació Xile. Actualment està cursant el Màster de Recerca en Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Becari del Programa “Becas Chile”. El seu àmbit de treball es centra en el canvi educatiu a partir de les assessories externes a les escoles.

Directors de Tesi: Dr. Joaquín Gairín Sallán i Dr. David Rodríguez Gómez

Campus d'excel·lència internacional U A B