Paúl Santiago Pullas Tapia

Doctorand en Educació
Nota biogràfica: 

Llicenciat en Pedagogia per la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador). Màster en Psicopedagogia per la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador). És docent investigador ala Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) i coordinador Acadèmic de les carreres: Psicologia Industrial, Psicologia Educativa, Docència en Informàtica i Psiopedagogia. Actualmente, és estudiant de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Directora de tesi: Dra. Marina Tomàs i Folch

Campus d'excel·lència internacional U A B