ORACLE-Observatori Regional de Qualitat de l'Equitat de l’Educació Superior a Llatinoamérica

Category: 
Projectes
Date: 
02.6.2017
Slide text: 

El projecte ORACLE té com a finalitat promoure una estructura encarregada d'analitzar, contrastar i proposar actuacions orientades a la millora de la qualitat i equitat universitària. 

Image: 
Extended Abstract: 

ORACLE servirà per a crear un Observatori Regional per a la Qualitat i l'Equitat de l'Educació Superior a Llatinoamèrica. Partim del principi que no hi ha qualitat possible sense equitat.

New text: 

El projecte ORACLE té com a finalitat promoure una estructura encarregada d'analitzar, contrastar i proposar actuacions orientades a la millora de la qualitat i equitat universitària: l'Observatori Regional es configurarà a partir de la vinculació de cadascuna de les unitats de qualitat i equitat conformades en les diferents universitats.

En la iniciativa participen 35 universitats pertanyents a 15 països d'Amèrica Llatina i 5 d'Europa. Es desenvoluparà en 36 mesos entre l'any 2016 i el 2019. ORACLE és un projecte nou encara que pretén donar continuïtat i sostenibilitat a 4 projectes ALFA, 3 de la UE.

 

Objectius:
- Crear les condicions organitzatives adequades per a incorporar a l'estructura de cada institució associada un Observatori Institucional d'Equitat.
- Dotar de funcionalitat organitzativa (missió i visió, recursos i dinàmica relacional) a l'Observatori institucional.
- Vincular cada observatori institucional amb l'Observatori Regional. (ORACLE).
- Diagnosticar la situació dels diferents col·lectius en relació a les seves funcions en el context de l'educació superior.
- Generar models que permetin avaluar la qualitat universitària vinculant-la a l'equitat en l'accés, desenvolupament i èxit de tots els estaments implicats.
- Identificar el grau d'equitat amb què les institucions d'educació terciària dissenyen les seves polítiques i actuacions en les seves diferents funcions.
-Afavorir el desenvolupament organitzacional i modernització de les universitats de la Regió.
-Aplicar i validar el model de desenvolupament i modernització institucional.
- Institucionalitzar i difondre les utilitats i resultats.

Perquè l'Observatori pugui funcionar, prèviament, en cadascuna de les 30 universitats participants, es constituirà una Unitat de Qualitat i Equitat, que es dedicarà a proposar i dissenyar accions, polítiques i estratègies d'assegurament institucional de l'equitat. Aquestes unitats institucionals treballaran de forma reticular i seran l'embrió de ORACLE. La creació de noves estructures afavorirà el Desenvolupament Organizacional de les institucions d'Educació Superior de la Regió.

Els col·lectius vulnerables als quals es focalitza l'Observatori són vuit: els indígenes, les dones, els discapacitats, l'alumnat no habitual, la població amb un IDH molt baix, els immigrants, les minories ètniques i els ciutadans provinents de zones rurals. ORACLE aspira a prestar un servei integral i integrat i, a diferència d'altres iniciatives, no se circumscriu en exclusiva a la promoció acadèmica de l'alumnat, sinó que treballarà amb les persones vulnerables dels diferents estaments (professorat, alumnat i personal d'administració i gestió) i en les diferents funcions institucionals: la docència, la recerca i la gestió.

Dotació Global: 994.190,00 €

Web provisional: http://observatorio-oracle.org/

Campus d'excel·lència internacional U A B