22.7.2016
Formació -
Títols Propis de Tercer cicle [+]
20.7.2016
Conferències -
Actes Congrés SEP [+]
18.7.2016
Publicacions -
Lideratge orientat a les persones [+]
13.7.2016
Publicacions -
Cultura d’investigació de les universitats espanyoles [+]
11.7.2016
Projectes -
Jornada APESE [+]
09.7.2016
Seminaris -
Jornada FIETxs2016 [+]
07.7.2016
Projectes -
Projectes MIF [+]
05.7.2016
El grup -
Actualització docent [+]
30.6.2016
Conferències -
Call for papers - Jornada A4A [+]
28.6.2016
Conferències -
Congrés SEP [+]