26.7.2017
Projectes -
Aprovació del Pla d’Acció Tutorial de la UAB [+]
25.7.2017
Activitats -
El repte de les organitzacions educatives actuals [+]
24.7.2017
El grup -
Aprovació de nova Càtedra [+]
20.7.2017
El grup -
Aprenentatge autoregulat mitjançant l’ús del feedback [+]
18.7.2017
Activitats -
II Jornades Pedagògiques de l'Institut Politècnic de Leiria [+]
13.7.2017
Conferències -
VII Fòrum Internacional per a la Innovació Universitària [+]
11.7.2017
Formació -
Defensa de TFM del Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius [+]
10.7.2017
Conferències -
VI Congrés Iberoamericà de Qualitat Educativa [+]
06.7.2017
Seminaris -
Conversa sobre aspectes avançats en la gestió del coneixement: mètriques i indicadors [+]
30.6.2017
El grup -
V Congrés Internacional EDO 2018 [+]