Model per a l’organització i el desenvolupament de les pràctiques curriculars

13.3.2018
Recerca -

El programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF), publica un article sobre un estudi del grup EDO.

Les pràctiques curriculars externes de caràcter professional es troben identificades amb el conjunt d’activitats organitzades en entorns laborals i que són realitzades pels estudiants universitaris com a primera aproximació al món professional.

La seva millora, en tant que escenari formatiu, exigeix de processos ben orquestrats que minimitzin les dificultats amb què els estudiants universitaris es poden topar en la seva realització. Tanmateix, precisa d’una òptima col·laboració entre els diversos professionals i les diferents institucions implicades, així com d’una cultura institucional sostinguda en el treball conjunt i l’apertura a l’entorn.

I sobre aquestes qüestions tracta l’estudi de Millora de la Qualitat Docent que ha coordinat l’Equip de Desenvolupament Organitzacional. El propòsit ha estat cercar respostes i alternatives a les problemàtiques de filosofia, organització i avaluació que les pràctiques professionalitzadores mostren dins el conjunt de Graus implementats en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Destaca significativament, per la seva novetat, la proposta que es deriva de la recerca en relació a un Model de Pràctiques Curriculars (Veure Imatge) i que posa l’accent en l’objectiu d’intervenció, els moments, els protagonistes i el procés, a partir d’indicadors i estàndards de qualitat. Les conclusions posen de relleu la urgència per promoure una major consciència de la rellevància personal, professional i institucional que tenen les pràctiques curriculars.

El programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF) va sorgir d’un acord del Consell Interuniversitari de Catalunya l’any 2013 amb diversos objectius, entre ells, facilitar l’anàlisi i el debat sobre la formació de mestres, a partir de la valoració del model actual i de les tendències internacionals. Llegeix aquí l’article complet.

  • Enviar a un amic