Membres del grup participen en el Congrés Universitat i Inclusió

10.11.2017
Conferències

Joaquín Gairín, Aleix Barrera-Corominas i Diego Castro participen en el I Congrés Internacional Universitat i Inclusió presentant diferents aportacions.

El primer Congrés d'Universitat i Inclusió ha anat dirigit a equips d'investigació, especialistes i entitats associades amb l'àmbit universitari que hagin dut a terme projectes d'investigació i tasques relacionades amb l'atenció a les persones amb discapacitat en aquest àmbit.

En aquest primer congrés celebrat els dies 7 i 8 de novembre a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, s'han presentat investigacions que suposen un avanç significatiu en l'atenció a les persones amb discapacitat en les universitats en qualsevol dels sectors acadèmics i administratius en què es desenvolupa l'acció universitària.

En aquest sentit, el grup EDO ha presentat tres comunicacions:

· En primer lloc, es va presentar el projecte ORACLE - 'Observatori Regional per a la Qualitat de l'Equitat en l'Educació Superior d'Amèrica Llatina', presentada per Joaquín Gairín, Diego Castro i Aleix Barrera Corominas, en la qual es va donar una visió general del projecte ORACLE, posant especial èmfasi en les objectius que aquest persegueix i les possibilitats que oferís l'observatori regional per poder monitoritzar l'equitat de l'educació superior a Llatinoamèrica. Més informació sobre el projecte, aquí.

· Aleix Barrera va presentar a més 'L'accés de persones adultes a la Universitat: pràctiques d'èxit a la University of Bristol', on va informar sobre les diferents estratègies dutes a terme per la Universitat de Bristol per facilitar l'accés de persones adultes a la Universitat. L'aportació és resultat de l'ajut concedit per SEBAP per a la realització d'una estada de recerca que va permetre aprofundir en aquesta línia d'acció i investigació.

· Finalment, però no menys important, va tenir lloc la presentació de 'Necessitats formatives del professorat universitari per atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques: el cas de la UAB', presentada per Mercè Ramis Escanelles i Aleix Barrera Corominas. En aquesta comunicació van presentar els resultats d'un treball de fi de grau, l'objectiu ha estat analitzar les necessitats formatives del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

La intenció és que aquest esdeveniment sigui un punt de referència bianual per fer-nos ressò de la investigació sobre aquesta qüestió, de la qual encara queden molta feina i moltes anàlisis per fer.

Campus d'excel·lència internacional U A B