Marina García Carmona

Personal Investigador en Formació - U. de Granada
Nota biogràfica: 

Diplomada en Magisteri amb especialitat d’Educació Infantil i Llicenciada en Pedagogia amb obtenció del Premi Extraordinari Final de Carrera de la Universitat de Granada. Ha exercit durant quatre anys com a mestre en escoles de la mateixa ciutat i ha realitzat els cursos de Doctorat “Currículum, Professorat i Institucions Educatives”. Actualment gaudeix d’una beca FPU i es troba realitzant la seva tesis doctoral al Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Facultat de Ciències de l’Educació de Granada. Les principals línies de recerca en les que centre la seva activitat són: lideratge educatiu, interculturalitat, escola inclusiva, participació de les famílies a l’escola, organització del centre escolar i innovació en l’àmbit de l’educació.

Campus d'excel·lència internacional U A B