Mariela Questa Torterolo

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

Llicenciada en Relacions Internacionals, UDELAR, Uruguai; Màster en Gestió Educativa, Universitat ORT, Uruguai. Actualment és Doctoranda, desenvolupant la Tesis en el Doctorat en Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació, Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu àmbit de treball se centra en la planificació i disseny de la gestió del coneixement a partir de l’ús de TIC.

Director de tesi: Dr. David Rodríguez-Gómez 

Campus d'excel·lència internacional U A B