Mapa de bones practiques en creació i gestió del coneixement a l’Administració pública catalana (2015EAPC-00006)

Entitat finançadora: 
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Duració: 
desembre 2016 a desembre 2017
Resum: 

El projecte titulat “Mapa de bones pràctiques en Creació i Gestió del Coneixement a l’Administració pública catalana” pretén analitzar la situació de la gestió del coneixement a l’administració pública amb l’objectiu d’elaborar un mapa que permeti a gestors i administradors dissenyar estratègies conjuntes que serveixin per a integrar totes les experiències i pràctiques que s’estan duent a terme en aquests moments. A més, es considera la necessitat d’analitzar el funcionament de les millors pràctiques identificades amb l’objectiu de conèixer quins són els elements que en garanteixen el seu èxit i elaborar a partir d’aquests propostes d’actuació concretes que permetin la millora de les existents. També s’aconseguirà disposar de dades concretes d’aquelles direccions, àrees o serveis que no disposen de processos de gestió del coneixement, permetent en estudis posteriors analitzar-ne els motius i proposar estratègies que permetin la participació dels professionals en aquest tipus d’activitats.

En definitiva, el projecte permetrà aportar llum sobre la situació actual de la gestió del coneixement a l’àmbit de l’administració pública, contribuint a la millora de l’eficiència creant un sistema conjunt i integrat que facilitarà l’elaboració d’estratègies de conjunt, tot respectant la idiosincràsia i formes de funcionament de les pràctiques ja existents.

Els productes de caire aplicat que s’obtindran al finalitzar el projecte es concreten en:

  - Informe sobre la situació de la gestió del coneixement a l’administració pública catalana.
  - Mapa i descripció de bones pràctiques en gestió del coneixement.
  - Banc d’estratègies per a la integració de les pràctiques existents en un pla d’actuació conjunt de l’administració pública catalana.
  - Llistat de propostes concretes per a possibilitat la participació en processos de creació i gestió del coneixement de tots els professionals de l’administració.


Dotació Global: 10.000 €

Membres associats al projecte: 

Aleix Barrera-Corominas (UAB), Joaquín Gairín (UAB, coordinador), Saida López (UAB), Jesús Martínez (CEJFE) i Mireia Ochoa (CEJFE).

Campus d'excel·lència internacional U A B