Luís Venegas Ramos

Becari CONICYT
Nota biogràfica: 

Psicopedagog i Llicenciat en Educació Diferencial amb menció en Trastorns Específics de l'Aprenentatge, i Màster en Currículum i Avaluació otorgat per la Universidad Mayor - Xile. S'ha desenvolupat al seu país d'origen com a docent titular de la Carrera Psicopedagogia i Educació Parvulària de l'Institut Professional "Los Leones", com a Tutor per als programes Propedèutics. Docent i Diplomat en Ensenyament Universitari de la Universitat d'Aconcagua i com a Director del Centre d'Aprentatge Campus Sud de l'Universitat de Xile.  Actualment, és becari del Programa de Formació de Capital Humà Avançat CONICYT en el marc de les Beques Xile per a estudis a l'estranger i doctorand del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona a la línia d'investigació Gestió de la orientació tutorial universitària.

Directors de tesi: Dr. Joaquín Gairín Sallán i la Dra. Georgeta Ion.

Campus d'excel·lència internacional U A B