Llibres

1997

1997
Gairín-Sallán, J.. (1997). Estrategias de gestión del Proyecto Curricular de Centro Educativo (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 192). Madrid: Editorial Síntesis.

1996

1996
Gairín-Sallán, J.. (1996). Estratègies d’acció per a l’elaboració del projecte curricular de centre. Organització i gestió (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 96). Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació.
Antúnez-Marcos, S., & Gairín-Sallán, J.. (1996). La organización Escolar. Práctica y fundamentos. (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 273). Barcelona: Editorial Graó.
Gairín-Sallán, J., & Armengol-Asparó, C.. (1996). La Jefatura de Estudios. Estrategias de actuación. (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 145). Madrid: Ministerio de Educación. Recuperat de http://ddd.uab.cat/record/128697

1987

1987
Gairín-Sallán, J.. (1987). Las actitudes en educación. Un estudio sobre educación matemática (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.

1985

1985
Ferrández, A., & Gairín-Sallán, J.. (1985). Didáctica de la escritura (p. 183). Barcelona: Editorial Humanitas.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B