Llibres

2009

2009
Gairín-Sallán, J.. (2009). La gestión de centros de enseñanza obligatoria en Iberoamerica – RedAGE. Informes (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 182). Montevideo: RedAGE. Recuperat de http://ddd.uab.cat/record/123663
Tomás-i-Folch, M.. (2009). La cultura innovadora de las universidades. Estudio de casos (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 247). Madrid: Editorial Octaedro.
Tomás-i-Folch, M.. (2009). La cultura del futurs dels IES. Què opina el professorat? (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 53). Valencia: Novadors Edicions.
Muñoz-Moreno, J. - L.. (2009). La participación de los municipios en educación (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1). Madrid: Editorial Popular.

2008

2008
Essomba-Gelabert, M. - À.. (2008). 10 ideas clave. La gestión de la diversidad cultural en la escuela (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 167). Barcelona: Editorial Graó.
Armengol-Asparó, C.. (2008). L’organització i gestió de centres educatius. Material didàctic per a la docència universitària.. Materials (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 143). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.
Sánchez-Delgado, P., & Gairín-Sallán, J.. (2008). Planificar la formación en el Espacio Europeo de Educación Superior (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 192). Madrid: ICE de la Universidad Complutense de Madrid.

2007

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B