Llibres

2010

2010
Gairín-Sallán, J., & Castro-Ceacero, D.. (2010). Desarrollo educativo al servicio del desarrollo social (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 234). Santiago de Chile: FIDECAP. Recuperat de http://ddd.uab.cat/record/123664
Gairín-Sallán, J.. (2010). Nuevas Estrategias Formativas para las organizaciones (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 727). Barcelona: Wolters Kluwer Educación. Recuperat de https://goo.gl/K1f9EF
Gairín-Sallán, J., Figuera, P., & Triadó, X.. (2010). L'abandonament dels estudiants a les universitats catalanes. Estudis d’Anàlisi del Sistema Universitari (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1). Barcelona: AQU Catalunya.

2009

2009
Tomás-i-Folch, M.. (2009). La cultura del futurs dels IES. Què opina el professorat? (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 53). Valencia: Novadors Edicions.
Muñoz-Moreno, J. - L.. (2009). La participación de los municipios en educación (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1). Madrid: Editorial Popular.
Gairín-Sallán, J., Essomba-Gelabert, M. - À., & Muntané-Izquierdo, D.. (2009). La Calidad en la Formación Profesional en Europa Hoy (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 351). Madrid: Wolters Kluwer - Educación.
Gairín-Sallán, J.. (2009). Guía para la evaluación de competencias en el área de Ciencias Sociales (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 121). Barcelona: AQU Catalunya.
Gairín-Sallán, J., & Antúnez-Marcos, S.. (2009). Organizaciones educativas al servicio de la sociedad (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 550). Madrid: Wolters Kluwer Educación.
Gairín-Sallán, J.. (2009). La gestión de centros de enseñanza obligatoria en Iberoamerica – RedAGE. Informes (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 182). Montevideo: RedAGE. Recuperat de http://ddd.uab.cat/record/123663
Tomás-i-Folch, M.. (2009). La cultura innovadora de las universidades. Estudio de casos (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 247). Madrid: Editorial Octaedro.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B