2011

2010

L'abandonament dels estudiants a les universitats catalanes, Gairín-Sallán, Joaquín, Figuera Pilar, and Triadó Xavier , Estudis d’Anàlisi del Sistema Universitari, Volume 1, Barcelona, (2010) Abstract