Llibres

2014

2014
Gairín, J., & Barrera-Corominas, A.. (2014). Organizaciones que aprenden y generan conocimiento. 1 (1a ed., Vol. 1, p. 573). Madrid: Wolters Kluwer. Recuperat de https://goo.gl/Gk5qrW

2013

2012

2012
Tomás-i-Folch, M.. (2012). El lideratge educatiu i tècniques de direcció. Materials (1a ed., p. 138). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Joaquín_Gairín_Sallán_(Ed.),. (2012). Gestión del Conocimiento y Desarrollo Organizativo: formación y formación corporativa (Vol. 1-1, Vol. 1, p. 276). Madrid: Editorial Wolters Kluwer Educación. Recuperat de https://goo.gl/G18AP2

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B