2012

El lideratge educatiu i tècniques de direcció, Tomás-i-Folch, Marina , Materials , Number 224, Bellaterra, p.138, (2012) Abstract

2011