Llibres

2014

2013

2012

2012
Tomás-i-Folch, M.. (2012). El lideratge educatiu i tècniques de direcció. Materials (1a ed., p. 138). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B