Directori de la UAB

L’atenció integral al desenvolupament intel•lectual i socioemocional dels infants en les pràctiques educatives

TítolL’atenció integral al desenvolupament intel•lectual i socioemocional dels infants en les pràctiques educatives
Tipus de publicacióThesis
Any de publicació2014
AutorsMartínez, L
Director de tesiEssomba, MA
Data de publicació06/2014
Tipus de tesiTesis
Resum

L’objectiu general d’aquesta tesi és identificar les condicions que faciliten una atenció integral al desenvolupament intel·lectual i socioemocional dels infants en les pràctiques educatives dels docents. Aquesta recerca s’emmarca en el context dels EUA, concretament en escoles charter a Califòrnia.

La primera part de recerca està centrada en conceptualitzar la tensió existent en atendre les necessitats integrals dels infants i joves, al mateix temps que es dóna resposta a les demandes de rendició de comptes establertes pels governs federal i estatal dels EUA. Aquesta primera part, corresponent al marc teòric, es construeix a partir de la fonamentació dels següents elements:
• Principis del desenvolupament socioemocional en educació: les emocions i el cervell emocional; la intel•ligència emocional i els principis de l’aprenentatge socioemocional.
• Construcció del pensament pedagògic del docent sota tres perspectives: cognitiva, interpretativa i crítica.
• Elements que condicionen la reconstrucció del pensament pedagògic: a nivell individual, organitzatiu i social.

L’aproximació metodològica al problema d’investigació constitueix la segona part de la recerca. El desplegament empíric es fa a través d’una opció metodològica qualitativa i participativa: la recerca-acció, que permet la participació activa dels docents en el procés de recerca, la introducció de millores en les pràctiques educatives i l’observació i reflexió dels canvis que en resulten. A partir del cicle de recerca-acció de Lewin (1946), es fa una proposta on els docents:
1. Identifiquen la situació problemàtica
2. Formulen un pla d’acció
3. Implementen el pla d’acció
4. Reflexionen i avaluen el pla
A partir de la identificació de necessitats, els docents elaboren un pla d’acció centrat en la implementació d’estàndards d’aprenentatge socioemocional en totes les aules de l’escola charter. Durant la implementació d’aquest pla, els docents observen i reflexionen sobre com es desenvolupa la seva pràctica educativa, així com la influència d’aquest treball en l’alumnat.

Al llarg dels cicles de recerca-acció es fan servir diferents tècniques de recollida d’informació, tals com els grups de discussió, entrevistes semi-estructurades, diari de la investigadora i diari dels docents.
Atesa la naturalesa cíclica de la recerca-acció, l’anàlisi de les dades recollides té lloc en totes les fases de la recerca-acció i es duu a terme fent servir un procés d’anàlisi de contingut qualitatiu.
Les conclusions, de naturalesa conceptual i pràctica, més destacades són les següents:
• La distància entre les creences i les accions dels docents, pel que fa a l’atenció integral del desenvolupament intel•lectual i socioemocional dels infants, es redueix a través de la implementació continuada de l’aprenentatge socioemocional en centres educatius.
• El compromís dels docents per integrar el desenvolupament socioemocional de l’alumnat en les pràctiques educatives augmenta quan l’ASE s’implementa de forma continuada al centre educatiu.
• El treball de les competències socioemocionals dels propis docents és important en la implementació de l’aprenentatge socioemocional amb l’alumnat.
• L’existència d’un projecte acordat entre docents i administració afavoreix la introducció de canvis en les pràctiques educatives. Al mateix temps, aquest treball s’ha de fer des d’una mirada sistèmica, és a dir tenint en compte les famílies i els contextos educatius fora de l’escola.
• La implementació de l’ASE promou una vida social dins l’aula centrada en l’autogestió de les relacions socials per part de l’alumnat.
• Les dificultats que comporta la implementació de l’aprenentatge socioemocional s’han d’adreçar tant des de la planificació general de l’escola com des dels esforços individuals.
• La integració de l’aprenentatge socioemocional en les pràctiques educatives s’hauria de desenvolupar a través d’espais de col•laboració i desenvolupament professional per als docents.
• El centre educatiu ha de crear estructures de suport de l’aprenentatge socioemocional que permetin als docents planificar de forma conjunta.

Català
Campus d'excel·lència internacional U A B