LÍNIES DE RECERCA

El grup EDO té obertes diferents línies d’investigació, que s’agrupen i aglutinen a través de diferents grups de treball. Aquests grups són oberts, la qual cosa comporta que hi pugui haver membres de l’equip que poden formar part de més d’un grup, o membres que al llarg del temps han estat vinculats a diferents grups. Si bé, el coordinador de cada grup roman estable amb el pas del temps.


Actualment els grups de recerca que conformen els nodes de l’EDO són:

Grup CCUC (Canvi de Cultura a les Universitats Contemporànies)
Coordinadora: Marina Tomàs

Grup DEMOS (Desenvolupament i Millora de les Organitzacions)
Coordinadora: Carme Armengol

Grup DO (Desenvolupament Organitzatiu)
Coordinador: Joaquín Gairín

Grup EDURISC (Grup de Recerca en l’anàlisi de les polítiques públiques vinculades a la governança del risc en l’àmbit escolar i educatiu)
Coordinador: Joaquín Gairín

Grup ERDISC (Grup de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes)
Coordinació: Joaquín Gairín / Miquel Àngel Essomba

Grup sobre Tutoria Universitària
Coordinació: Joaquín Gairín / Mònica Feixas