KOINOS – Portfoli Europeu de Pràctiques Literàries Plurilingües (2015-1-ES01-KA203-016127)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
setembre 2015 a setembre 2017
Resum: 

Koinos es proposa contemplar de manera holística continguts curriculars que persegueixen la millora de les competències plurilingües i interculturals de la població escolar, posant una especial atenció en la pluriliterarietat i involucrant a tots els agents educatius de la comunitat (escoles, biblioteques, famílies, espais d’animació cultural, etc.) amb la finalitat d’afavorir la convivència i la cohesió social en l’entorn immediat amb una àmplia projecció temporal i geogràfica (desenvolupament futur dels escolars a Europa). Tanmateix, el projecte posarà atenció especial en la millora de competències per part d’aquells nens que tinguin llengües familiars diferents de les llengües d’escolarització i donarà visibilitat a aquestes llengües familiars com vehicles culturals.

Dotació Global: 258.285,00€
Dotació UAB: 42.427,00€

Membres associats al projecte: 

Lluis Quintana Trias (UAB), Miquel Essomba i Gelabert (UAB), Emilee Moore (UAB), Julia Llompart (UAB), Juli Palou Sangrà (UB), María R. Callejón Fornieles (UB), Marleny Colmenares Gonzalez (Coord. IMEB), Eduardo Silva (Universidade de Aveiro, Portugal), Ana Raquel Simões (Universidade de Aveiro, Portugal), Sílvia Melo-Pfeifer (Universität Hamburg, Alemanya), Dieter Lenzen (Universität Hamburg, Alemanya), Sandra Gabarino (Université de Lyon, França), Jean Luc Mayaud (Université de Lyon, França). 

Campus d'excel·lència internacional U A B