Jornada Access4All: Call for papers

30.4.2018
Conferències -

Fins el 30 de maig està obert el termini per a presentar els resums. Les millors aportacions tindran dues nits d’allotjament gratuït per a un dels autors.

Els participants estan convidats a presentar fins a dos resums de comunicacions o pòsters. Totes les propostes han de ser enviades a a4a@fpse.unibuc.ro. Els resums poden estar relacionats amb investigacions científiques i/o bones pràctiques de l’àmbit del tema de la Jornada.

La conferència, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de juny a Bucharest (Romania), permetrà als participants avaluar polítiques institucionals i bones pràctiques desenvolupades per institucions d’E.S a Europa per a promoure la inclusió social i educativa d’aquells grups d’estudiants menys representats o no habituals. La jornada busca 4 objectius específics:

- Presentar solucions i bones pràctiques per a les fases que abracen l'accés, la permanència (i l'èxit) d'estudiants vulnerables i estudiants no tradicionals a les Institucions Europees d'Educació Superior;

- Promoure el Laboratori Access4All per a la reflexió i la promoció del compromís social de les institucions d'educació superior en relació amb els grups estudiantils més vulnerables;

- presentar el Access4All Toolkit, que presenta solucions per millorar la inclusió de l'educació superior;

- analitzar i discutir la realitat i les perspectives d'inclusió a l'educació superior, així com promoure l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques per fomentar la dimensió social de l'educació superior


A partir de la comparació internacional i l’anàlisi de cas aportat pels investigadors i experts de sis països europeus, la conferència tractarà un dels aspectes més importants del programa Erasmus+: “Promoure equitat i inclusió facilitant l’accés a estudiants desfavorits i amb menys oportunitats comparat amb els seus pars”.

Cal destacar que les millors aportacions que es presentin al Congrés, provinents de institucions no vinculades al projecte ACCESS4ALL, disposaran de dues nits d’allotjament finançades per a l’autor que designin.

Per a més informació de la Jornada: http://access4all.unibuc.ro
Per a més informació del projecte: http://access4allproject.eu/

  • Enviar a un amic