Joaquín Gairín Sallán
Professor Catedràtic
Professor Catedràtic - Director del Grup EDO

Departament de Pedagogia Aplicada
Edifici G6-247
Campus de Bellaterra
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Despatx 247
Tel. +34 935 811 619
Fax +34 935 813 052
Correu electrònic joaquin.gairin@uab.cat
Nota biogràfica

Professor de EGB, Graduat Social, Psicòleg i Pedagog, actualment és Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar. La seva experiència docent i institucional és àmplia, havent estat director de centre educatiu, degà de facultat, comissionat pel Clúster en Educació i Formació, director de departament universitari i de l’ICE de la UAB. Consultor internacional, està intervenint en programes de reforma educativa a Espanya i Amèrica Llatina. Actualment, dirigeix projectes sobre desenvolupament social i educatiu, desenvolupament organitzacional, processos de canvi educatiu, lideratge, avaluació de programes i institucions, TIC en formació i avaluació d’impacte.

http://orcid.org/0000-0002-2552-0921

Línia (o línies) de recerca

Desenvolupament organitzacional; Gestió de coneixement; Avaluació de programes i institucions (avaluació de detecció de necessitats, avaluació de l'impacte de la formació, determinació d'indicadors de qualitat i els processos d'autoavaluació); Desenvolupament social i comunitari; Organització i gestió universitària (orientació i tutoria universitària, captació, retenció i promoció de l'alumnat i el professorat); atenció a col·lectius vulnerables; organitzacions segures i saludables.