Innovació i gestió acadèmica

14.3.2017
Conferències -

Professors de EDO-UAB participen a la “II Trobada per a la innovació i gestió acadèmica”, organitzat per la Universitat de Guadalajara (Mèxic).

Els dies 13 i 14 de març els professors Joaquín Gairín, David Rodríguez y Diego Castro han participat com a ponents a la II Trobada per a la innovació i gestió acadèmica que la Universitat de Guadalajara 8Mèxic) ha organitzat amb l’objectiu d’oferir una visió renovada sobre aquestes temàtiques als seus caps de departament i membres dels consells tècnics de coordinació de les titulacions.

Concretament, el professor Joaquín Gairín ha desenvolupat la conferència inaugural titulada “Els directius universitaris com agents de canvi”, en la que ha destacar la importància del rol del directiu per a promoure processos de canvi que contribueixin a la millora de les institucions educatives, partint d’un detallat anàlisi de la situació, i continuant amb un disseny adequat dels procediments per aconseguir el canvi desitjat. Així mateix, el professor Gairín ha coordinat el seminari “Experiències d’innovació i millora de la docència a la universitat”, en el que s’han presentat diferents propostes aplicades d’experiències desenvolupades prèviament en diferents contextos.

Per la seva banda, el professor Diego castro ha desenvolupat el seminari “ La gestió universitària: una aproximació a la direcció dels centres i departament”, amb el que conjuntament amb els participants, s’han identificat les competències i funcions bàsiques que han de dur a terme els equips directius dels departaments i centres universitaris amb la finalitat de promoure el procés d’innovació i millora en el processos de gestió. Finalment, el professor David Rodríguez ha coordinat el seminari “Gestió del coneixement i aprenentatge informal”, en què ha presentat resultats de les últimes investigacions desenvolupades en aquest àmbit, posant especial èmfasi en el paper que tenen els directius per identificar aquest aprenentatge i fer que aquest pugui ser útil en el dia a dia institucional.

  • Enviar a un amic