'Influència de les Pràctiques de Lideratge Pedagògic a les Pràctiques Docents'

01.11.2017
Publicacions

Guillermo Andrés Rodríguez i Joaquín Gairín investiguen sobre el lideratge pedagògic en les pràctiques pedagògiques docents xilenes.

L'article 'Influència de les Pràctiques de Lideratge Pedagògic a les Pràctiques Pedagògiques Docents: cas a Xile de les unitats tècniques Pedagògiques' és el resultat d'una investigació doctoral que aborda el tema del lideratge pedagògic, específicament, es va analitzar la influència de les pràctiques de gestió curricular de les unitats tècniques Pedagògiques (UTP) en les pràctiques docents d'establiments municipals de Xile.

El treball tècnic-pedagògic és el motor de l'acció pedagògica dels docents i directius a l'interior de les organitzacions escolars. Per a això, a l'interior dels establiments ha d'haver lideratges educatius que promoguin aquesta acció.

Durant anys s'ha dit que els bons lideratges escolars són claus per a les organitzacions escolars, ja que poden influir de manera nutritiva o tòxica en tota la institució per la seva forta permeabilització en tots els àmbits de gestió escolar.

En aquest context, l'estudi realitzat va trobar una oportunitat d'explorar i analitzar aquest buit investigador sobre els lideratges en les organitzacions escolars i la seva influència en els agents de les institucions. Així, trobem que en molts països a més del director de l'organització es troben professionals que s'exerceixen com: coordinadors acadèmics, vicerectors acadèmics, caps d'estudi, caps d'unitats tècniques pedagògiques, vicedirector o coordinador docent. Denominacions que varien d'acord al país, però que tenen una funció en comú, la qual és liderar (terme en forma genèrica) i assessorar el director en la gestió pedagògica de l'establiment.

Una de les principals conclusions és que els JUTP exerceixen la majoria de funcions del lideratge pedagògic, són reconeguts com a líders pedagògics pel cos docent, a nivell de pràctiques tenen una influència directa i positiva en diverses de les pràctiques pedagògiques dels professors.

L'estudi va ser realitzat mitjançant una metodologia mixta, amb un disseny qualitatiu amb enfocament d'estudi de casos i un quantitatiu del tipus descriptiu. El treball de camp es va realitzar en dues regions de Xile enquestant 567 Caps d'UTP.

Consulta els resultats de la recerca en l'article complet.

Campus d'excel·lència internacional U A B