Impacte de les TIC a l’aula

10.4.2017
Projectes -

Finalitza l’estudi sobre “Impacte de les TIC a l’aula des de la perspectiva del professorat” realitzat per EDO-UAB amb el finançament de Fundació Mapfre.

El grup EDO-UAB ha finalitzat el projecte “Impacte de les TIC a l’aula des de la perspectiva del professorat”, que ha estat finançat íntegrament per la Fundació Mapfre a través d’un contracte de col·laboració entre ambdues institucions. L’estudi, coordinat pel Dr. Joaquín Gairín i el Dr. Diego Castro, perseguia: (1) Analitzar l’impacte que les TIC tenen sobre el professorat d’educació obligatòria; (2) Analitzar l’impacte que les TIC tenen sobre l’alumnat d’educació obligatòria; (3) Analitzar l’impacte que les TIC tenen sobre els diferents contextos implicats en l’educació obligatòria.

L’estudi es va realitzar a quatre zones del territori espanyol (nord, sud, est, oest de la península) corresponent a 10 comunitats autònomes. A partir d’una metodologia mixta i amb la col·laboració de 8 universitats espanyoles coordinades per l’EDO-UAB, es van recollir prop de 1300 qüestionaris, i es van desenvolupar 88 entrevistes d’incidents crítics, 4 grups de discussió i 2 seminaris d’experts.

Els resultats apunten a que els efectes de les TIC son menors en la cultura i el desenvolupament professional, desiguals en el context general, el desenvolupament docent, la planificació i l’avaluació i en els conflictes; i majors en les relacions i el context centre. De fet, les TIC han tingut un efecte positiu en qüestions més estructurals i relacionals, proporcionant eines organitzatives i vies de comunicació, mentre que l’efecte és menor en qüestions més estrictament relacionades amb la concepció i les actituds vers l’educació.

Aquesta activitat s’emmarca dins de les activitats de transferència de coneixement dutes a terme per EDO-UAB a través del laboratori de prestació de serveis EDO-SERVEIS, estructura de recerca que té com a principal finalitat la col·laboració dels membres del grup amb entitats externes a la universitat. Entre les activitats realitzades s’hi troba el disseny de propostes formatives a mida per a empreses i institucions, la realització d’estudis ad hoc, activitats de consultoria i l’organització d’activitats de divulgació científica.

Per a més informació sobre EDO-SERVEIS: http://edo.uab.cat/edo-serveis
Per a més informació del projecte: http://goo.gl/8MDfTe

  • Enviar a un amic