ICEDU - Anàlisi dels processos d'aprenentatge organitzatiu i informal en els centres educatius. Validació de propostes tecnològiques per al desenvolupament institucional i professional docent (EDU2014-56070-P)

Entitat finançadora: 
MINECO (Programa I+D Excelencia)
Duració: 
gener 2015 a desembre 2017
Resum: 

Els centres educatius es conceben, cada cop més, com projectes col·lectius i com organitzacions obertes i amb valors propis; també es consideren vitals, liderades, amb processos socials, amb professionals competents i centrades en processos de creació i gestió del coneixement col·lectiu. 

Enfortir el treball col·lectiu, superant la tendència a l'individualisme i aïllament professional, en la perspectiva institucional exigeix comprendre i analitzar els processos d'aprenentatge organitzatiu i informal i els mecanismes que els afavoreixen. Els estudis sobre el canvi en educació reiteren la importància d'enfocar-se en el centre educatiu com a organització afavoridora o limitadora de les activitats curriculars a l'aula i de promoure els processos que ajudin a impulsar la institucionalització o instal·lació de les millors pràctiques educatives. Aconseguir-ho ens permet vincular de manera interrelacionada els processos de desenvolupament personal, desenvolupament professional, desenvolupament institucional i desenvolupament social. 

"Analitzar els processos d'aprenentatge organitzatiu i informal"organizativo e informal’ i ‘Valorar la viabilitat de la utilitzaciño de les tecnologies relacionades amb el social media i les aplicacions mòbils per enfortir el treball col·laboratiu i institucional del professorat", són els objectius generals del present projecte. 

El seu desenvolupament inclou:  a) diagnosticar la realitat genèrica dels centres educatius mitjançant un qüestionari sobre aprenentatge organitzatiu que es pretén aplicar a més de 700 centres de nivells no universitaris; b) analitzar la realitat específica de 20 centres educatius sobre els temes d'estudi; c) realitzar un mapa fonamentat i il·lustrat sobre les tecnologies vinculades a l'aprenentatge organitzatiu que el professorat utilitza o no en el lloc de treball; d) desenvolupar i validar aplicacions (en 10 centres educatius) per a dispositius mòbils que permetin la col·laboració entre docents; i e) delimitar un programa per a promoure el coneixement i utilitzación de les aplicacions centrades en el desenvolupament professional/institucional en els centres educatius.

Les tres aproximacions a la realitat dels centres educatius inclouen moments diferenciats, territoris diferents, varietat d'estratègies/instruments (anàlisi documental, qüestionari, entrevistes, grups de discussió, mètode Delphi, treball entre pars i grups de treball) i diversitat d'informants (professorat, directius i experts). Els resultats obtinguts, contrastats amb els referents teòrics relacionats, han de permetre generar un model, una metodologia i algunes aplicacions per a promoure i impulsar el treball col·laboratiu i institucional en els centres educatius no universitaris.

Un informe sobre l'aprenentatge organizatiu i informal en els centres educatius espanyols, un mapa referencial sobre la utilització de tecnologies per al treball col·laboratiu, el desenvolupament de tres aplicacions per a dispositius mòbils i la creació d'un manual tècnic i didàctic per al professorat, són els productes principals. La seva difusió mitjançant publicacions d'impacte, informacions a la Xarxa i una Jornada de presentació de resultats, han de garantir la diseminació i aplicació dels resultats en altres centres educatius no participants a l'estudi.

Dotació: 30.250€

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín Sallán (Co-coordinador-UAB), David Rodríguez-Gómez (co-coordinador-UAB), Maria del Mar Durán Bellonch (UAB), Georgeta Ion (UAB), José Luis Muñoz (UAB), Patricia Silva (Udl), Serafín Antúnez (UB), Isabel Cantón (U.Leon), Aleix Barrera (UAB), Anna Díaz-Vicario (UAB), Saida Lopez (UAB), Cristina Mercader (UAB) i Cecilia Inés Suárez (UAB).

Campus d'excel·lència internacional U A B