HEIDA – Data driven decision making for internationalization of higher education (2014-1-TR01-KA203-013128)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
setembre 2014 a novembre 2016
Resum: 

El projecte HEIDA busca donar resposta a dues necessitats: d'una banda, la de generar una eina o plataforma que permeti recol·lectar i compartir dades per a la internacionalització de l'educació superior i, d'altra banda, construir un pont que permeti la comunicació fluïda entre gestors de les institucions, personal acadèmic, personal d'administració i estudiants. Per donar resposta a aquestes necessitats, els dos objectius que es pretén desenvolupar al llarg dels dos anys de durada del projecte són:

O1: crear consciència i capacitar l'alta direcció, els acadèmics i el personal d'administració perquè entenguin el valor de la internacionalització utilitzant dades per a la millora conjunta.

O2: dissenyar, validar i implementar una eina/plataforma que permeti la internacionalització de les activitats de les IES, creant un espai accessible i amigable que contribueixi a entendre la millora institucional a partir de la interconnexió d'activitats i la internacionalització a nivell europeu.

Amb el present projecte s’aporta llum sobre aspectes de la internacionalització que no són tinguts en compte habitualment per les institucions d'educació superior, centrades principalment en la investigació i la mobilitat. En aquest sentit, la nova eina permetrà entendre la internacionalització des d'una vessant multidimensional i comprensiva, considerant les múltiples fites que han d'assolir les institucions d'educació superior, així com les activitats i grups d'interès interns i externs als quals ha de proporcionar informació rellevant sobre la seva activitat.

En línia amb l’anterior, el desenvolupament del projecte inclourà una primera part de recollida de dades i anàlisi en profunditat de la realitat existent, així com de les necessitats concretes sobre les que hauria de donar resposta l'eina. Seguidament es procedirà amb el disseny de la plataforma, i en paral·lel s'implementessin activitats de formació per als principals grups d'interès, buscant la seva complicitat per a l'adopció posterior de la plataforma dissenyada. Finalment, es preveu la realització d'accions generals de promoció i difusió del producte final generat.

Web del Projecte: https://heida.ku.edu.tr/about

Dotació Global: 158.837,00 €

Pressupost UAB: 41.738€ 

Membres associats al projecte: 

Melissa Abache (Coord. Koç U.), Birgül Arslan (Koç U.), Xavier Biarnes (UAB), Bilgen Bilgin (Koç U.), Valerij Dermol (ISSBS), Joaquín Gairín (UAB), Georgeta Ion (UAB), Valentina Jost Leser (ISSBS), Andrej Koren (ISSBS), Meline Koruk (Koç U.), Lluís Quintana (UAB), Nada Trunk (ISSBS) i Assim Evren Yantaç (Koç U.)

Campus d'excel·lència internacional U A B