GRUP SOBRE TUTORIA A LA UNIVERSITAT
Coordinació: Joaquín Gairín / Mónica Feixas

El grup de Tutories a la Universitat porta realitzant des de l’any 2002 estudis sobre mesures comprensives per a l’accés, acollida, incorporació i retenció dels estudiants a la universitat. En concret, el nostre treball es centra en la recerca sobre les següents temàtiques:

Els plans d’acció tutorial a la universitat, les modalitats tutorials en diferents moments de la trajectòria acadèmica de l’estudiant, la tutoria  personalitzada i la tutoria acadèmica integrada a la funció docent.

L’accés, acollida i incorporació a la universitat. L'experiència dels primers anys a la universitat. L'abandonament dels estudis universitaris i estratègies per a la retenció dels estudiants.

L’accés a la universitat de col·lectius no tradicionals, l’acreditació de l’experiència professional d’estudiants majors de 40 anys.