Grup ERDISC - GRUP DE RECERCA EN DIVERSITAT I INCLUSIÓ EN SOCIETATS COMPLEXES
Coordinació:  Miquel Àngel Essomba Gelabert

L’activitat del grup es centre en l’anàlisi dels processos vinculats a la organització i gestió del sistema i les institucions educatives en contextos interculturals. Les temàtiques habituals són:


- Escola inclusiva.

- Atenció a immigrants de recent incorporació.

- Estratègies i desenvolupaments interculturals.

- Models i metodologies didàctiques i organitzatives per a atendre la diversitat.

Web del grup: http://centresderecerca.uab.cat/erdisc/