Grup EDURISC - GRUP DE RECERCA EN L’ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES VINCULADES A LA GOVERNANÇA DEL RISC EN L’ÀMBIT ESCOLAR I EDUCATIU
Coordinació:
Joaquín Gairín


Aquesta línia desenvolupa projectes de recerca i transferència sobre governança del risc en l’àmbit educatiu i escolar.

En aquest àmbit es plantegen en primer lloc qüestions vinculades als riscos associats a aquesta activitat, referents, d'una banda, a l'anàlisi dels riscos propis de les infraestructures escolars (plans d'emergència i evacuació, per exemple) i de la utilització de les seves instal·lacions (menjadors escolars, transport escolar i mobilitat, laboratoris, etc.), i de l'altra, als de les persones que hi desenvolupen la seva activitat (professionals de l'ensenyament en el cas dels riscos psicosocials o els alumnes en el cas de l'assetjament escolar, per exemple). Les actuacions inclouen aspectes d'avaluació del risc, investigació, innovació i formació.

En segon lloc es pretén desenvolupar també recerca sobre l'anàlisi i proposta d'estratègies d'inclusió curricular de la gestió del risc en l'àmbit escolar. Igualment, es vol abordar el disseny i experimentació de recursos pedagògics en aquest camp i el desenvolupament d'un observatori sobre la temàtica.

A més el grup ofereix a les institucions educatives la possibilitat d’autoavaluar el seu nivell de seguretat a través del Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC (Q-EDURISC), accessible online prèvia sol·licitud d’accés. Q-EDURISC, a banda de determinar fins a quin punt el centre educatiu és segur, permet als membres de la comunitat educativa reflexionar sobre la seva situació particular, facilitant-los també la presa de decisions i l’establiment d’accions per a la millora.

Més informació sobre el Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC (Q-EDURISC) aquí.